Type and press Enter.

Array
(
  [Bostadstyp] => Övrig bostad
  [Adress] => Lindholmen
  [Område] => Mälaren
  [Våning] => 
  [Rum] => 
  [Area] => 
taxeringsinformation [Beskrivning uteplats] => [Tomtareal] => 11 401 kvm [Avgift] => [Andelstal] => [Lägenhetsnummer] => )

Lindholmen

INGEN VANLIG LITEN Ö

SCENOGRAF: COPPARSTAD FOTO: SPINNELL TEXT: SMITH & BERGSTRÖM

BUDGIVNING

Budgivning pågår!

Denna bostad är såld

Ansvarig mäklare

Adam Smith
Reg. fastighetsmäklare

Extra kontaktperson

Erica Lamberg
Reg fastighetsmäklare

Bostadsfakta

Bostadstyp
Övrig bostad
Adress
Lindholmen
Område
Mälaren
Area

taxeringsinformation
Tomtareal
11 401 kvm

Byggnad

Byggnadstyp
Ö med flertalet huskroppar
Byggnadsår
1880
Energideklaration
Ej nödvändig
Energiklass
Ingen angiven
Fasad
Trä
Stomme
Trä
Fönster
1-glas
Bjälklag
Trä
Tak
Plåt
Grundläggning
Torpargrunder/delvis källare
Ventilationstyp
Självdrag
Vatten/Avlopp
Finns ej.
Fastighetsbet
Gröndal 3:1

Allmänt om fastigheten

Total driftskostnad
, utöver detta tillkommer kostnad för tomträttsavgäld: 35 600 kr
Kommentar
Inga driftskostnader finns att tillgå.
Taxeringskod
381, Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)
Summa pantbrev
500 000 kr
Tomtareal
11 401 kvm
Vatten/avlopp
Finns ej.
Rättigheter
Last: Officialservitut Angöra Och Att Vistas På Ön, 0180K-1998-02509.1

planskiss

Arkitekturen

Arkitekt: (Byggherre) G.W. Linderoth 1880

Redan samma år som John G Linderoth förvärvade ön, började byggmästare Elofsson uppföra de första husen. De stod klara lagom till midsommar och kompletterades därefter med ytterligare byggnader. Totalt kom fyra bostadshus att uppföras samt lusthus, badhus, dass och senare en bastu. Samtliga byggnader utom “Stora dasset” som brunnit ned finns kvar än idag. Dasset var unikt och en rest från Linderoths monter på Stockholmsutställningen 1897. Det största huset är Urmakarvillan, en ståtlig grönmålad byggnad vars äldsta delar är från 1880-talet. Nedanför urmakarvillan ligger ett badhus och strax intill ett pittoreskt lusthus. Ytterligare tre bostadshus finns på Lindholmen och det är Östra villan, Strandvillan och Kastellet. Samtliga byggnader, utom bastun som är av nyare datum, är mycket fina exempel på den trähusarkitektur som präglar 1800-talets sista decennier. Det är en tid när många fasader inspirerades av schweizerstilen men också av den nyrenässans som varit populär sedan mitten av 1800-talet. Kännetecknande för villor från denna tid är stora verandor och en mycket riklig dekor av utsirat lövsågeri, till exempel takbrädor, fönsterfoder och takdekorationer. Torn och frontespiser är också vanligt förekommande och fasaderna kläds med både liggande och stående panel vilket ger variation. Verandor, både öppna och inglasade, är mycket populära och glasytorna spröjsas vanligtvis på ett konstfullt vis. Även om bostadshusen på Lindholmen skiljer sig en hel del från varandra, har de många gemensamma detaljer. Fönstren är i huvudsak tvåluftsfönster med enkla bågar och fodren har en liknande utformning, även om vissa skillnader naturligtvis finns. Pärlsponten är av samma typ på samtliga hus. Alla dessa likheter gör att husen bildar en helhet, trots att variationen är stor. Fabrikör Linderoth ägnade också trädgården den största omsorg och den omgivande växtligheten omdanades. Det påstås också att Linderoth lät plantera ett träd av varje art som finns i Sverige. För att ytterligare försköna trädgården, byggdes några fontäner. I ett rödmålat skjul nedanför Kastellet, fanns därför en tändkulemotor som pumpade upp vatten till en reservoar intill nämnda byggnad. Reservoaren var i praktiken ett slags vattentorn och tack vare den porlade det stämningsfullt i urfabrikör Linderoths fontäner!

OMRÅDET

Strax intill Hägerstenshamnen ligger en liten ö som heter Lindholmen. Det är en ö som få känner till, en ö som är unik och som har ett oerhört stort kulturhistoriskt värde. Här finns välbevarade byggnader från slutet av 1800-talet och en mycket intressant historia eftersom ön under många år ägdes av den på sin tid välkända urmakarfamiljen Linderoth. En gång i tiden var Lindholmen en del av Hägerstens gårds vidsträckta ägor. 1776 lät Augustibröderna, ett hemligt sällskap bestående av rojalister som bildats i samband med Gustav den III:s statskupp 1772, sätta upp ett minnesmärke på ön. Märken finns kvar än idag och bär formen av ett svärd med ett handtag i form av en förgylld vase med ett G och en kunglig krona. Samtidigt som minnesmärket sattes upp, döptes Lindholmen om till Wasaholmen. 1834 sattes ytterligare ett minnesmärke upp på ön och denna gång av Svea orden som i sin tur döpte om ön till Sveaholmen. Svea orden är för övrigt ett av landets äldsta ordenssällskap som har som syfte att vidga kunskaperna om de gamla svearnas liv och tillvarata deras visdom och dygder. 1880 förvärvades Sveaholmen av hovurmakare John G Linderoth som önskade "en egen klippa där han kunde tillbringa somrarna i ro och lugn". Åter döptes ön om till Lindholmen, vilket inte var helt opassande sett till den nya innehavarens efternamn. Faktum är att de intilliggande kobbarna döptes till E-holmen och Rot-holmen efter honom själv. Välkommen att uppleva denna unika plats i Mälaren, med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.