Type and press Enter.

Array
(
  [Bostadstyp] => 1-familjs friliggande villa
  [Adress] => Norrtäljevägen 620
  [Område] => Svanberga
  [Våning] => 
  [Rum] => 11 rum
  [Area] => 348 kvm
areamätning 2022
De två gästhusen är 37 kvm resp. 57 kvm. [Beskrivning uteplats] => [Tomtareal] => 6 342 kvm [Avgift] => [Andelstal] => [Lägenhetsnummer] => )

Norrtäljevägen 620

DET ANRIKA GÄSTGIVERIET I SVANBERGA

FOTO: BOUKARI SCENOGRAFI: COPPARSTAD TEXT: HENRIK

Denna bostad är såld

Ansvarig mäklare

Adam Smith
Reg. fastighetsmäklare

Bostadsfakta

Bostadstyp
1-familjs friliggande villa
Adress
Norrtäljevägen 620
Område
Svanberga
Rum
11 rum
Area
348 kvm
areamätning 2022
De två gästhusen är 37 kvm resp. 57 kvm.
Tomtareal
6 342 kvm

Byggnad

Byggnadstyp
1½-planshus med torpargrund
Byggnadsår
1600
Uppvärmning
Direktverkande el, luft/luft-vp, braskamin, elgolvvärme (badrum)
Energideklaration
Utförd 2018-05-22
Energiklass
E
Energiförbrukning
110 kWh/kvm per år
Fasad
Träpanel
Stomme
Timmer/trä
Fönster
2-glas kopplade
Tak
Tegelpannor, papp över groventré, plåt öv. takkupa
Grundläggning
Torpargrund/delvis gjuten betongplatta
Ventilationstyp
Självdrag
Vatten/Avlopp
Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp.
Fastighetsbet
Svanberga 1:82

Allmänt om fastigheten

El
77 922 kr/år
VA
18 746 kr/år
Renhållning
2 440 kr/år
Sotning
550 kr/år
Försäkring
8 500 kr/år
Total driftskostnad
108 158 kr/år, utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 11 130 kr
Drift räknat på
5 personer
Kommentar
Avser fyra personer i bostadshuset, en hyresgäst i östra torpet samt två personerna helgvis i västra torpet. El avser även uppvärmning. Alla tre husen har då haft en uppvärmning om ca 20 grader (”verkstaden” ca 13 grader). Observera möjligheten till intäkter genom uthyrning vilket beskrivs i annonstexten.
Taxeringskod
220, Småhusenhet, bebyggd
Taxeringsvärde
3 200 000 kr - Småhusbyggnad 2 201 000 kr, Småhusmark 999 000 kr
Summa pantbrev
3 655 000 kr
Tomtareal
6 342 kvm
Vatten/avlopp
Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp.
Rättigheter
Förmån: Officialservitut Väg, 0188-86/57.1
Planbestämmelser
Byggnadsplan Vattenskyddsområde

planskiss

SÄLJARNAS FAVORITER I OMRÅDET

Svanberga badplats
Härligt att simma ut till badflotten!
Norr Malma
I närheten finns Norr Malma naturreservat.
Norrtälje
Att ströva längs med ån och slå sig ner vid valfri mysig servering.
Grisslehamn
Besök Albert Engströms ateljé, bada vid klippor och köp nyrökt fisk.
Edblad i Gåsvik
Gårdsbutik och trädgårdscafé med lunchservering.
Trädgård
Du välkomnas till boningshuset via en vacker lönnallé som dessutom är belyst med timer för att följa mörkrets infall. Här ramas de vackra huskropparna in medan baksidan präglas av den direkta vyn mot sjön Erken med dess badplats. Den stora altanen i sydvästläge mäter upp cirka 200 kvm och är en riktigt trivsam plats med vy mot kvällssol och solnedgångar. De två gästhusen om totalt 94 kvm är en oerhörd tillgång för fastigheten, med solklara övernattningsmöjligheter samt givetvis möjlighet till uthyrning. Båda är rustade med kök och badrum samt loft. Tre vattenkastare finns på tomten; en på boningshusets framsida samt baksida, samt en vid västra gäststugan (Kaffestugan). Norr om huset finns ett isolerat f.d. soprum vilket lätt skulle kunna göras om till t.ex. hönshus. Idag används det till förråd. Trädgården ramas in av en syrenhäck medan det finns rosor, lavendel, höstanemon, julrosor, pioner samt tulpaner, akleja, björnbär, jordärtskockor, luftlök och äppelträd. En syrenhäck är relativt nyplanterad mot badplatsen och vägen, vilket inom sin tid kommer rama in tomten ännu mer. Vistas man i trädgården i vårtid så kan man höra bräkande lamm som släpps på bete vid udden, den lantliga känslan är påtaglig.

Arkitekturen

Arkitekt: Troligen 1600-tal

Att transportera sig från en plats till en annan var en gång i tiden en besvärlig procedur. Länge fanns varken tåg eller bussar och givetvis inte heller några bilar. För att underlätta för dem som behövde bege sig ut på en längre resa, utfärdade Erik XIV en stadga om tavernor (gästgiverier) och i den ingick en skyldighet att hålla skjutshästar samt förråd av mat, dryck och hö som foder till hästarna. 1649 kom Gästgiveriordningen och den innebar att gästgiveri och skjutshåll skulle ligga på en och en halv till två mils avstånd från varandra. Skjutsplikten levde kvar fram till 1911 och 1933 avskaffades även gästgiveriförordningen. Lika svårt som det var att transportera sig från en punkt till en annan, var det att skicka brev och andra försändelser. När Gustav II Adolf avled i Lützen år 1632, dröjde det en hel månad innan budet nådde Stockholm! Behovet att förbättra postväsendet var således akut. Efter kungens död tillsattes en förmyndarregering under ledning av Axel Oxenstierna och det är honom vi har att tacka för postväsendet av idag. Han var nämligen med och skapade urkunden till Postverket, nämligen “Förordningen om Post-Bådhen”. Vid den här tiden var Finland en del av kungariket Sverige och för att även få en stabil postgång länderna emellan inrättades postvägen Stockholm-Åbo som hade följande sträckning: ”Stockholm till Wäddön, så åt Äckerön och vidare genom Åland till Töfsala, ifrån Töfsala på Åbo”. De så kallade postdrängar som skötte transporten på de olika delsträckorna hade hårda arbetsvillkor. Den “som inte löpte milen på mindre än två timmar, skulle genast bli avsatt och dessutom få åtta dagars fängelse på vatten och bröd”. Ett av stoppen på linjen Stockholm-Åbo var i Svanberga som sedan slutet av 1600-talet varit gästgiveri. Svanberga nämns redan 1636 i “Förordningen om Post-Bådhen”. Den byggnad som är till salu idag sägs vara uppförd ungefär 1720 efter att ha bränts ned av ryssens härjningar. Det råder dock vissa tveksamheter om huruvida huset verkligen brändes ned eller ej vilket gör att byggande skulle kunna vara från 1600-talet. För att reda ut detta krävs dock en dendrokronologisk undersökning av de timmerstockar som utgör husets stomme. Huvudbyggnaden har en ålderdomlig planlösning med åtta rum inklusive förstuga som grupperar sig fyra och fyra kring två skorstensstockar. Förstugan har schablonmålade väggar målade efter förebild från en planka som hittades under huset. Till höger finner vi köket med en imponerande spismur med bevarad järnspis samt bakugn. Till vänster om förstugan två rum som slagits samman till ett rymligt vardagsrum med två eldstäder, en murad eldstad med kassett och en 1700-talsinspirerad kakelugn i vitt med blå blommor. På motsatt långsida finns fyra rum i fil. I ett av dem finner vi en rund, vit kakelugn med ett mycket vackert krön prytt av stiliserade blommor. I rummet intill finns en nätt trappa som leder upp till vinden med ett rymligt allrum samt två gavelrum. Här finns också gott om förvaringsutrymmen och ett rymligt våtrum. Gästgivargården i Svanberga är en ståtlig byggnad med en långsträckt fasad under ett tegelklätt, brutet tak. Husets entré utgörs av en äldre pardörr, en fyllningsdörr med vitmålat ramverk och gröna fyllningar. Trycket är sannerligen av äldre datum och dekorativt utformat i smide! Ovanför den ett vackert spröjsat överljus som ger dagsljus till förstugan. Fasaden är klädd med rödmålad locklistpanel av äldre typ. Brädorna har nämligen varierande bredd vilket ger fasaden liv. Fönster och karmar är vitmålade och omges av grönmålade foder. Fönstren är spröjsade och har tre glas i varje båge. Denna typ av fönster blir populära vid sekelskiftet 1800 och återigen under 1920-talet. Just dessa fönster är sannolikt insatta under 1900-talet. Beslag och hörnjärn är av äldre typ men sannolikt relativt nytillverkade. Gästgiveriet i Svanberga stängde i skiftet mellan 1910- och jordbruket avvecklades på 1950-talet. Efter att ha stått tomt under en tid renoverades fastigheten och förklarades som kulturminnesmärke. Renoveringen stod klar 1969 och då återuppstod gästgiveriet som drevs fram till 2018. Under denna period inreddes ett restaurangkök i en nyuppförd flygelbyggnad som sammanfogades med den gamla huvudbyggnaden. Efter att nuvarande ägare tagit över huset gjordes en renovering av huset vilket innebar att fasaden sågs över. Fönster, foder och dörrar samt panel målades om och taket renoverades från grunden. Interiört har väggar och golv åtgärdats och köket har fått en ny inredning. Stor vikt ha lagts vid att bevara ursprungliga detaljer. På tomten finns också några äldre byggnader som sannolikt hört jordbruksverksamheten till. Dessa är idag ombyggda till bostäder. Gästgivargården i Svanberga är en ålderdomlig byggnad med mängder av fina detaljer och dessutom ett fantastiskt läge invid sjön. Bland huvudbyggnadens främsta detaljer måste kökets spismur med bakugn och vedspis framhållas samt de två kakelugnarna. Det finns också många äldre dörrar i huset och åtminstone en av dem har handsmidda gångjärn som är mycket gamla. I huset finns också kilsågade golv, både äldre och nyare samt fantastiska tak som ger huset karaktär. I merparten av rummen är taken omålade, men i köket sitter klassisk pärlspont. Text av Gustav "Rävjägarn" Bergström.

OMRÅDET

Svanberga är en tätort intill sjön Erken, 10 kilometer norr om Norrtälje i Estuna distrikt, Norrtälje kommun. Befolkningsmängden här uppgår till ett 500-tal personer och genom orten passerar Riksväg 76 där både SL och UL trafikerar med buss. Bussfärden till Norrtälje tar cirka 17 minuter, medan bekväma dubbeldäckare med wifi trafikerar E18 till Stockholm med omkring en timmes färd. Bil till Norrtälje tar cirka 10 min, och till huvudstaden cirka en timme. Svanberga är känt för den numera nedlagda gästgivargården samt den trevliga badplatsen intill i sjön Erken. Sjön Erken är Upplands tredje största, samt en vattentäkt vars kvalitet är under ständig kontroll, med gott om kräftor. Intill ligger Vikingabyn Storholmen, ett arkeologiskt friluftsmuseum med möjlighet att prova på hantverk, baka bröd eller skjuta med pilbåge. Här finns även naturreservatet Norr Malma, som består av en ekhage vid sjöns sydöstra strand. Det är ett kuperat och bevuxet reservat med vidkroniga ekar (108 st och upp till 1000 år gamla) samt några lönnar. I området finns Svanberga grundskola, med cirka 350 elever från samtliga årskurser. Här bor man i ett vänligt samhälle med närheten till sjö och bad, natur och elljusslinga samt de kommunikationer man kan behöva.