Type and press Enter.

Array
(
  [Bostadstyp] => Radhus
  [Adress] => Värmlandsvägen 99
  [Område] => Farsta
  [Våning] => 
  [Rum] => 4 rum och kök
  [Area] => 83 kvm
Föreningens information
4 rok enligt originalplanlösning, disponeras idag som 3 rok. [Beskrivning uteplats] => Bostadsrätten har ingen anslutande mark, däremot har man en viss nyttjande och brukanderätt, altanen på baksidan får byggas max 4,10 meter ut från väggen/fasad. Det är också tillåtet att anlägga en rabatt eller buskage utanför altanen. Den egna nyttjanderätten slutar sex meter ut från väggen på radhuset. [Tomtareal] => [Avgift] => 6 140 kr/mån inkl. värme, v/a, garageplats, bredband, kabel-tv basutbud samt bostadsrättstillägg. [Andelstal] => 2,2175 % [Andel av årsavgift] => Uppgift saknas [Lägenhetsnummer] => 99-2098-1-8-3 [Förråd] => Två utomhusförråd finns i anslutning till entrén. Ett större samt ett på gaveln till det större, gavelförrådet delas mellan de boende som har förråden som sitter ihop. )

Värmlandsvägen 99

GAVELRADHUS I BARNVÄNLIGT OMRÅDE MED UTEPLATSER I ÖST- OCH VÄSTLÄGE

FOTO: ÖSTLING STYLING: YNGFALK

Denna bostad är såld

Ansvarig mäklare

Tobias Springfeldt
Reg. Fastighetsmäklare

Fakta

Bostadstyp
Radhus
Adress
Värmlandsvägen 99
Område
Farsta
Rum
4 rum och kök
Area
83 kvm
Föreningens information
4 rok enligt originalplanlösning, disponeras idag som 3 rok.
Beskrivning uteplats
Bostadsrätten har ingen anslutande mark, däremot har man en viss nyttjande och brukanderätt, altanen på baksidan får byggas max 4,10 meter ut från väggen/fasad. Det är också tillåtet att anlägga en rabatt eller buskage utanför altanen. Den egna nyttjanderätten slutar sex meter ut från väggen på radhuset.
Avgift
6 140 kr/mån inkl. värme, v/a, garageplats, bredband, kabel-tv basutbud samt bostadsrättstillägg.
Andelstal
2,2175 %
Andel av årsavgift
Uppgift saknas
Lägenhetsnummer
99-2098-1-8-3
Förråd
Två utomhusförråd finns i anslutning till entrén. Ett större samt ett på gaveln till det större, gavelförrådet delas mellan de boende som har förråden som sitter ihop.

Driftskostnader

El
5 000 kr/år
Försäkring
3 000 kr/år
Total driftskostnad
8 000 kr/år
Drift räknat på
4 personer

planskiss

Arkitekturen

Arkitekt: AB Östgöta-Byggen 1959

Under 1930-talet hade många smalhusområden uppförts och de hade i stor utsträckning blivit rena sovstäder med husen utplacerade i långa rader. Efter andra världskrigets slut, när byggnadsverksamheten i Stockholm på allvar tog fart, hade nya, internationella strömningar nått Sverige och dessa kom att förverkligas under 1940-talets andra hälft och under 1950-talet. Nytt var bland annat att arrangera byggnadskropparna för att skapa mer eller mindre öppna gårdar, något som kom bli tongivande för efterkrigstidens byggande, precis som trafikseparering och grannskapsenheter med gemensamhetslokaler och service.

Den första 1950-talsförorten i Stockholm där alla dessa nyheter genomfördes torde vara Västertorp som började byggas 1949. Detta är landets första trafikseparerade förort som dessutom har ett ordentligt centrum med biograf, samlingslokal samt folktandvård och sjukvårdsmottagning. Strax därefter byggs Vällingby och där fanns inte bara bostäder och centrum, utan också arbetsplatser och därmed var ABC-förorten född.

Det hände mycket på 1950-talet som påverkar bostadsbyggandet. Under 1940-talet inrättas Byggstandardiseringen och arbetet med en enhetlig standard för byggvaror, till exempel fönster, dörrar och kök påbörjas. 1950 fastslås köksstandarden som kom att få ett stort genomslag i produktionen. Vid mitten av 1950-talet börjar man så smått bygga med prefabricerade betongelement och när miljonprogrammet påbörjas i mitten av 1960-talet hade byggindustrin förändrats i grunden, från att ha varit relativt hantverksmässig i början av 1950-talet till att bli en storindustri där det mesta är prefabricerat.

Konjunkturen förbättras under hela 1950-talet och det avspeglar sig i att bostäderna blir rymligare och får en högre standard. I början av 1950-talet är drygt 30% av allt som byggs lägenheter om tre rum och kök och tio år senare är siffran uppe i 50 %. Lägenheterna får också större rum, inte minst beroende på att smalhusen blir allt bredare. Köken ökar i storlek och i början på 1960-talet får nästan alla en generös matplats för hela familjen. Kylskåp finns i de flesta nya kök och i början på 1960-talet blir frysen allt vanligare. Linoleum ligger ofta på golven i kök och sovrum och i vardagsrummen läggs för det mesta parkett, antingen massiva stavparketter eller lameller med ett ytskikt av ek på furu.

Arkitekturen under denna period har mycket gemensamt med det sena 1940-talets. Då blev nämligen den grova spritputsen vanlig och den nyttjades under stora delar av 1950-talet framförallt på lägre hus och villor, ej sällan i kombination med slätputsade fönsteromfattningar i vitt. Höghusen, som var mer utsatta för väder och vind, får istället terrasitputs eller fasadtegel. Entréerna utformas individuellt och det finns en stor variation av portar under denna period. De görs antingen i massiv ek eller kläs med teakfaner och är ofta glasade och får ibland stora sidopartier, också de glasade. Förkromade metallportar används däremot mer sällan och då främst till mer påkostade hus. En omfattning i tegel, natursten eller plattor är vanligt, framförallt i början av perioden.

Fönstren får en varierande utformning med stora glasytor i vardagsrummen och mindre i kök och sovrum. Assymetriskt indelade glasytor är vanliga, antingen med hjälp av spröjs eller poster. Sidohängda fönster är vanligast, men pivåfönster av perspektivtyp används ibland i vardagsrummen eller genomgående i hela fastigheten. Balkongerna är uppbyggda av ett ramverk av smide som sedan kläs med småsinuskorrugerad plåt som kombineras med genombrutna partier av dekorativa smide. Mot slutet av decenniet börjar det dyka upp balkonger med fronter i prefabricerad betong som ibland får en dekorativ yta med frilagd ballast. Plattor av asbestcement är också vanliga. Överlag kan sägas att husen får en enklare och mer standardiserad framtoning i slutet av 1950-talet. Fönster, balkonger och entréer blir mer likartade, åtminstone i de stora bostadskomplexen.

En hustyp som slår igenom i början av 1950-talet är radhuset som uppförs i utkanten av många av de nya förorterna. Precis som villorna från den här tiden får de ofta olika typer av halvplanslösningar som skapar intressanta rumssamband vilket bidrar till trivseln. Radhusen varierar i storlek och utförande och de mer påkostade förses med öppen spis. En annan bostadstyp som ofta förekommer högst upp i de höga punkthusen är etagevåningar som ibland får entresolerade vardagsrum med dubbel takhöjd.

FÖRENINGEN

HSB BRF Jäverö i Stockholm

Föreningen

Brf Jäverö i Stockholm (org. 702001-0570) är en äkta bostadsrättsförening som bildades år 1958. Föreningen består av fyra radhuslängor belägna på fastigheten Jäverö, och omfattar 44 radhus upplåtna med bostadsrätt samt två garagebyggnader med totalt 44 st garage, utanför respektive garage har även bostadsrättsinnehavaren ytterligare en parkeringsplats att tillgå. Marken innehas med tomträtt.

Ekonomi

Föreningens lån enligt årsredovisningen 2021 ligger på 3 837 kr per kvm bostadsrättsarea. Det finns inga beslutade avgiftsförändringar. Föreningens kostnad avseende tomträttsavgälden framöver är enligt följande

From. 1 Jan 2023 - omförhandling den 31 dec 2023 = 253 700 kr/år

From. 1 Jan 2024 – omförhandling den 31 dec 2039 = 269 800 kr/år

Förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av HSB och den tekniska förvaltningen sköts på entreprenad.

Bredband och kabel-tv

Föreningens leverantör avseende fiberdraget bredband med en hastighet om 100/100 samt kabel-tv är Telia.

Juridisk person och delägarskap

Föreningen godkänner inte juridisk person som medlem i föreningen, däremot accepteras delat ägande med en minsta ägarandel om 10 %.

Avgifter vid förvärv

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 1 313 samt en pantsättningsavgift på 525 kr som betalas av köparen. Denna förening förvaltas av HSB vilket innebär att du som ny medlem behöver betala en andelsavgift i HSB:s kooperation om 500 kronor per person (likaså minderåriga) till HSB för att bli godkänd medlem i föreningen. Därtill tillkommer även årlig HSB-avgift om 300 kronor per hushåll.

Renoveringar i urval

2021 nya garage uppförs under hösten, 2019 värme och vattenledningar utanför fastigheterna byttes ut, fiber från Telia installerades, 2017 samtliga träfasader inkl balkong målades, 2016 målning av fönster utfördes under, 2013 relining av avloppsstammar i och under husen med undantag för de som finns i badrum, 1988 takrenovering.

Planerade renoveringar

Det finns inga planerade renoveringar.

Städdagar

Gemensamma städdagar förekommer 2 gånger per år.

Hemsida

https://www.hsb.se/stockholm/brf/javero/hej-och-valkommen-till-brf-javero/

Kontroll

Ovanstående grundas på information från föreningens officiella faktadokument, hemsida samt kontakt med styrelsen i 2023-04-11. Uppgifter som är av särskild vikt för köparen bör kontrolleras med föreningen.