Type and press Enter.

HÖGALID

År 1669 köpte Jonas Österling, hovkamrer och chef för Tobakskompaniet, en stor tomt vid Söder Mälarstrand som på ett ungefär motsvaras av dagens bostadsområde vid Högalids- och Heleneborgsgatorna. Österling lät där uppföra en malmgård som sedermera kom att gå under namnet Heleneborgs malmgård som än idag ligger kvar vid Pålsundskanalen. Han byggde också en väderkvarn som stod på den höjd där Högalidskyrkan ligger idag.

Långt senare, 1826, köptes egendomen av Aron Levi Lamm som startade ett väveri med tillhörande kattunstryckeri och kemiskt blekeri. Kattun var en försvenskning av cotton, bomull, och vid den här tiden var tryckt bomullstyg mycket populärt och tillverkades inte bara vid Heleneborg. Brodern Salomon Ludvig utökade verksamheten och började tillverka vaxdukar och ljus och slog sig dessutom på klädfärgning. Där Österling hade haft sin gamla väderkvarn uppförde han en ny kvarn som användes för att mala virke av det brasilianska träslaget bresilja som används som pigment.

På 1860-talet hyrdes egendomen av Immanuel Nobel vars son Alfred ägnade sig åt diverse experiment som den 3 september 1864 resulterade i “den Nobelska smällen” då sex personer omkom. Två år senare uppfann han dynamiten och verksamheten flyttade ut till Vinterviken där risken att oskyldiga skulle skadas var betydligt mindre. 1908 såldes stora delar av den stora egendom som utgjort Heleneborgs malmgård och marken bebyggdes under efterföljande decennier.

Vid Lundagatan, mellan Kristinehovs- och Varvsgatorna, ligger Kristinehovs malmgård som uppfördes av grosshandlaren Georg Fredrik Diedrichsson i början av 1790-talet. På dess plats hade tidigare de Gotherska husen legat. Kristinehov blev Diedrichsson och hans hustru Helenas hem. Diedrichsson hade många år varit engagerad i Borgerskapets Gubbhus och därför testamenterade han egendomen till dem. Efter hans död byggdes malmgården om och 1812 flyttade Gubbhuset från sina gamla och trånga lokaler vid Grevgatan på Östermalm till den lantligt belägna och trivsamma malmgården.

HÖGALID utsikt

I början av 1900-talet var det trångt på Borgarhemmet och behovet av en ny byggnad var stort. För att få in pengar till nybygget såldes delar av marken och sedan byggdes det nya Borgarhemmet i kvarteret intill den gamla malmgården, en byggnad som än idag är i bruk och hyser åldrade medborgare. Den stod klar 1908 och när den nya och för tiden mycket moderna anläggningen invigdes, stod den praktiskt taget allena, ty varken kyrkan eller de omgivande bostadshusen fanns vid den tiden.

Intill Högalidsparken, där Ivar Tengboms vackra kyrka tronar, grundades år 1890 Stockholms Skofabrik. De huserade i en nybyggd kåk på Hornsbruksgatan 21-25. 1919 köptes grannfastigheten, nr 19, som tidigare nyttjats av Nordströms Cigarrfabrik. I mitten av 1920-talet hade firman ungefär 500 anställda och var därmed Stockholms största skofabrik. Företagets mest kända varumärke var Salamander. Verksamheten avvecklades i början av 1950-talet men de vackra byggnaderna har bevarats åt eftervärlden och inrymmer bland annat bibliotek.

Under 1900-talets första decennier uppfördes merparten av alla bostadshus i området. Framförallt innehöll de små och enkla lägenheter om ett till två rum och kök, eftersom det här var en stadsdel i stadens ytterkant som ännu inte blivit så eftertraktad som den är idag. Vid Heleneborgsgatans norra sida uppfördes dock ett antal fastigheter med lite större och mer påkostade lägenheter som dessutom fick en storslagen utsikt över Stockholm och erbjuder ett av stadens allra bästa bostadslägen.