Type and press Enter.

BIRKASTAN

Birkastaden är en informell stadsdel i Vasastaden och avgränsas av Rörstrandsgatan, Norra Stationsgatan, Karlbergsvägen och S:t Eriksgatan. Området hörde en gång i tiden till den stora Rörstrandsegendomen.
BIRKASTAN gata

Intill Filadelfiakyrkan vid Rörstrandsgatan ligger en gammal byggnad med anor från 1600-talet. Det är Rörstrands slott, uppfört av Mårten Rosenstierna som år 1635 överlämnade det som morgongåva till sin andra hustru, Elsa Olofsdotter Oxehufwud. Egendomen kom sedan i Drottning Kristinas ägo och hon startade en riddarakademi innan hon skänkte den vidare till Karl X Gustav.

BIRKASTAN människor

1726 anlades Rörstrands porslinsfabrik på denna plats och man började tillverka fajans. På 1770-talet kom även flintgods att ingå i produktionen och i ungefär samma veva blev kakelugnarna en viktig del av produktionen. År 1882 tillverkades 6400 kakelugnar vid Rörstrand som vid den tiden anses ha haft ungefär 50 procent av marknaden.

Erik Hugo Tryggelin var en av de anställda vid Rörstrandsfabriken. Han kom senare att rita några av byggnaderna i Birkastaden, men mest känd är han för alla de kakelugnar som han formgav åt Rörstrand. Det blev runt 70 olika modeller, både påkostade och lite enklare. Tryggelins matsalskakelugnar i nyrenässans är ofta mycket dekorativa och enormt praktfulla.

BIRKASTAN fasader

För att bereda plats åt arbetarna, som mest var uppemot 1000 personer anställda vid fabriken, började Rörstrand uppföra enklare bostäder norr om nuvarande Rörstrandsgatan. I början av 1900-talet sålde Rörstrand tomter på området och bebyggelsen ersattes då av stora stenhus. 18 av dem byggdes i Rörstrands regi. Övriga hus uppfördes av privata byggmästare.

Även om ett par hus uppe vid Karlbergsvägen byggts innan sekelskiftet 1900 var det 1902 som den egentliga byggruschen tog fart. Längs med Birkagatan och Tomtebogatans östra del restes hus efter hus. Redan 1907 avtog byggruschen och många hus stod halvfärdiga i ett par år innan hyresgästerna flyttade in.