Type and press Enter.

INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Vill du läsa om hur Historiska Hem hanterar personuppgifter för en specifik kundkategori kan du klicka på länk nedan, alternativt scrolla vidare på sidan.
1. ALLMÄNT
1.1 Den här integritetspolicyn beskriver hur Historiska Hem Sverige AB, org.nr 559003-3998, och övriga bolag som är verksamma inom mäklarfirman Historiska Hem (”Historiska Hem”) samlar in och behandlar dina personuppgifter. 1.2 Din integritet är viktig för Historiska Hem och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför den här integritetspolicyn för att förklara vilka personuppgifter hanterar om dig samt hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter
2. PERSONUPPGIFTSANSVAR
2.1 Historiska Hem bedriver mäklarverksamhet i Sverige. För att du som befintlig eller presumtiv kund hos oss alltid ska få den bästa möjliga upplevelsen av Historiska Hem tar vi ansvar för behandlingen av dina personuppgifter. Samtliga bolag som bedriver mäklarverksamhet under Historiska Hem varumärke delar på Historiska Hem gemensamma kunddatabas och ansvarar gemensamt för att de personuppgifter som behandlas i kunddatabasen behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 2.2 Om du har några frågor eller synpunkter på Historiska Hem behandling av dina personuppgifter kan du alltid vända dig till Historiska Hem Sverige AB (se kontaktinformation nedan under punkten 7).
3. HUR VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER
3.1 Allmänt Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person (”Personuppgifter”). I detta avsnitt beskriver vi vilka typer av personuppgifter vi behandlar om dig och varför, vilka rättsliga grunder vi har för behandlingen och hur länge vi sparar dina personuppgifter. 3.2 Om du surfar på Historiska Hem webbsida  3.2.1 Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? Historiska Hem samlar in och behandlar följande personuppgifter när du besöker vår webbsida: Information om hur just du använder vår webbsida; och teknisk data såsom din IP-adress eller andra unika data som kan identifiera den enhet du använder samt operativsystem, browsertyp och allmän geografisk platsdata. 3.2.2 Varför behandlar vi dina ersonuppgifter? Historiska Hem behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: för att säkerställa den tekniska funktionen av vår webbsida; och för att analysera hur du använder vår webbsida och på så sätt kunna förbättra och utveckla webbsidan. 3.2.3 Rättsliga grunder för vårbehandling av dina personuppgifter Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter såsom teknisk data och IP-adress när du surfar på vår webbsida är att behandlingen är nödvändig för Historiska Hem berättigade intresse av att kunna säkerställa den tekniska funktionen av webbsidan och att utveckla och förbättra vår webbsida. 3.2.4 Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Din IP-adress sparas bara temporärt, så länge du är besökare på vår webbsida. 3.3 Spekulantregister  3.3.1 Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? Historiska Hem samlar in och behandlar följande personuppgifter i vårt spekulantregister: namn och efternamn; e-postadress; telefonnummer; lösenord; och om du själv väljer det, uppgifter om din nuvarande bostad. Om du använder dig av spekulantregister och väljer att lägga in bevakningar för vissa områden, spara sökningar för bevakning eller spara bostäder som favoriter så kommer Historiska Hem även behandla uppgifter om sådana sparade bevakningar, sökningar och favoriter. 3.3.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter? Historiska Hem behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: för att kunna tillhandahålla tjänsten spekulantregister till dig i enlighet med våra användarvillkor för spekulantregister; för att kunna visa sökningar i spekulantregister som är relevanta för dig; för att möjliggöra för dig att vara i spekulantregistret fullt ut genom att lägga in bevakningar för vissa områden, spara sökningar och spara bostäder; och för att skicka ut tips till dig via e-post eller sms om nya bostäder som matchar dina bevakningar och sökningar eller om events som vi tror kan vara intressanta för dig. 3.3.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter För att Historiska Hem ska kunna tillhandahålla spekulantregistret är det nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter. När vi skapar ett konto i vårt spekulantregister och använder det för att söka efter bostäder/fastigheter och skapa bevakningar i förhållande till vissa områden kommer Historiska Hem behandla dina personuppgifter för att skicka e-post till dig med tips om nya bostäder som matchar dina bevakningar och sökningar. Historiska Hem kan också komma att skicka e-post till dig med tips om events, om Historiska Hemtjänster och annan information om Historiska Hem som vi tror kan vara intressanta för dig. Sådan behandling sker för att den är nödvändig för Historiska Hem berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och de bostäder som vi förmedlar. 3.3.4 Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Sådana personuppgifter du lämnar för att vara med i vårt register sparas så länge du väljer att vara registrerad i spekulantregistret. Väljer du att avsluta ditt konto kommer Historiska Hem att radera din bevakning och sedan hanteras dina personuppgifter genom våra gallringsrutiner, dvs dina personuppgifter raderas alt. sparas enligt övriga paragrafer i denna policy. Du kan när som helst kontakta Historiska Hem om du inte längre vill vara registrerad i spekulantregister eller om du inte vill få e-post från oss (se kontaktuppgifter under punkten 7 nedan). Du kan också när som helst avregistrera dig från e-postutskick genom att klicka på den ”avprenumerera”-länk som finns längst ner i våra i e-postutskick. 3.4 Om du går på någon av Historiska Hem visningar  3.4.1 Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? Historiska Hem samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du anmäler dig till en visning genom Historiska Hem webbsida: namn och efternamn; e-postadress; telefonnummer; adress (om du väljer att ange adress); och uppgifter om vilken visning du anmält dig till. Om du inte har anmält dig till en visning genom Historiska Hem hemsida utan kommer oanmäld till en visning kan Historiska Hem be dig tillhandahålla Historiska Hem med motsvarande personuppgifter på plats vid visningstillfället. Om du under eller efter visningen uttrycker intresse för att vara med i budgivningen kan Historiska Hem be dig tillhandahålla ytterligare information om dig själv för att kunna administrera budgivningen, till exempel uppgift om huruvida du har fått ett lånelöfte av din bank eller inte. 3.4.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter? Historiska Hem behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: för att kunna administrera visningen; för att kunna kontakta dig efter visningen och besvara eventuella frågor du har ställt under visningen; om du har uttryckt intresse för att ta del av den efterföljande budgivningen – för att kunna administrera budgivningen; och för att marknadsföra Historiska Hem, våra tjänster, event och bostäder/fastigheter. 3.4.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på vårt berättigade intresse att (i tillämpliga delar): administrera visningar; kontakta dig för att besvara eventuella frågor du har ställt i samband med visningen; administrera den efterföljande budgivningen; och marknadsföra vår verksamhet, våra tjänster, event och liknande. 3.4.4 Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under tio år från att du senast anmälde dig till en visning eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för Historiska Hem tjänster. Väljer du att avanmäla dig från våra utskick kommer Historiska Hem att sluta skicka information för marknadsförings-ändamål och sedan hanteras ditt konto genom våra gallringsrutiner, dvs dina personuppgifter raderas alt. sparas enligt övriga paragrafer i denna policy. 3.5 Om du lägger ett bud på en bostad eller fastighet som förmedlas av Historiska Hem  3.5.1 Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? Historiska Hem samlar in och behandlar följande personuppgifter när du lägger ett bud på något av de bostäder/fastigheter Historiska Hem förmedlar: namn och efternamn; kontaktuppgifter; uppgifter om vilken bostad/fastighet du har lagt ett bud på; tidpunkt för budet; och uppgifter om det bud du har lagt, såsom belopp och eventuella villkor för budet. 3.5.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter? Historiska Hem behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: för att kunna administrera budgivningen och vidareförmedla lagda bud till säljaren och berörda budgivare; och för att kunna uppfylla krav enligt lag; och för att kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk. 3.5.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter Behandlingen som genomförs enligt ovan är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger Historiska Hem enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666). Historiska Hem behandling av personuppgifterna efter det att den aktuella bostaden/fastigheten har förmedlats sker eftersom sådan behandling är nödvändig för Historiska Hem berättigade intresse av att kunna försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk. 3.5.4 Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Dina personuppgifter sparas i tio år efter avslutad budgivning för att Historiska Hem ska kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella framtidarättsliga anspråk. 3.6 Om du kontaktar Historiska Hem för att du är intresserad av att sälja din bostad eller om du värderar din bostad genom Historiska Hem 3.6.1 Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? Om du väljer att fylla i vårt kontaktformulär på Historiska Hem webbsida kommer vi att registrera följande personuppgifter om dig: Namn; e-postadress; region; och telefonnummer. Historiska Hem kommer därefter att kontakta dig och beroende på vilka personuppgifter du delar med dig av kommer Historiska Hem även att registrera följande personuppgifter om dig: adress; och uppgifter om din nuvarande bostad. Om du väljer att anlita Historiska Hem för en värdering av din bostad kommer vi även att registrera uppgifter om den värdering vi gjort av din bostad. 3.6.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter? Historiska Hem behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: för att kunna kontakta dig i enlighet med dina instruktioner; för att kunna tillhandahålla dig den information du har efterfrågat; för att kunna boka in en värdering av din bostad; och för att marknadsföra Historiska Hem, våra tjänster, event och bostäder/fastigheter. 3.6.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter Behandlingen är nödvändig för att Historiska Hem ska kunna vidta sådana åtgärder och tillhandahålla sådan information du har begärt innan du ingår ett eventuellt avtal med Historiska Hem avseende förmedling av din bostad. Behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål baseras på vårt berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet, våra tjänster, event och liknande. 3.6.4 Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under tio år från att du senast visade intresse för att sälja din bostad eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för Historiska Hem tjänster. Väljer du att avanmäla dig från våra utskick kommer Historiska Hem att sluta skicka information för marknadsförings-ändamål och sedan hanteras ditt konto genom våra gallringsrutiner, dvs dina personuppgifter raderas alt. Arkiveras enligt övriga paragrafer i denna policy. 3.7 Om du köper eller säljer bostad genom Historiska Hem  3.7.1 Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? Historiska Hem samlar in och behandlar följande personuppgifter när du köper eller säljer en bostad/fastighet genom Historiska Hem: namn och efternamn; adress; telefonnummer; e-postadress; personnummer; uppgifter om vilken bostad/fastighet du har köpt eller sålt; köpeskillingen och eventuella andra villkor enligt överlåtelseavtalet; och tidpunkt för köpet alternativt försäljningen. 3.7.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter? Historiska Hem behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: för att kunna förmedla den aktuella bostaden/fastigheten i enlighet med förmedlingsavtalet; och för att uppfylla krav enligt lag; och för att försvara rättsliga anspråk. 3.7.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter Behandlingen som utförs enligt ovan baseras på följande lagliga grunder: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra förmedlingsavtalet med säljaren; Behandlingen är nödvändig för att uppfylla krav som åligger Historiska Hem enligt lag; och Behandlingen är nödvändig för Historiska Hem berättigade intresse av att kunna försvara eventuella framtida rättsliga anspråk. 3.7.4 Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Dina personuppgifter sparas i tio år efter avslutad förmedling för att Historiska Hem ska kunna dokumentera försäljningsprocessen och försvara oss mot eventuella framtida rättsliga anspråk. 3.8 Om du går på något av Historiska Hem event  3.8.1 Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? Om du väljer att anmäla dig till något av Historiska Hem event kommer vi att registrera följande personuppgifter om dig: namn; e-postadress; telefonnummer, information om eventet; och uppgift om eventuell specialkost. Om du deltar på Historiska Hem event kan vi även komma att ta foton av dig i syfte att publicera sådana fotografier på sociala medier. 3.8.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter? Historiska Hem behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: för att skicka underrättelser eller meddelanden till dig med anknytning till det event du anmält dig till; om du har uttryckt önskemål avseende specialkost – för att tillhandahålla sådan specialkost på aktuellt event; för att publicera bilder från events på sociala medier och därigenom informera om vår verksamhet; för att genom e-post bjuda in dig till andra event som vi anordnar och som vi tror kan vara intressanta för dig. för att marknadsföra Historiska Hem, våra tjänster, event och bostäder/fastigheter. 3.8.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter? Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på vårt berättigade intresse av att informera om och marknadsföra Historiska Hem och vår verksamhet, våra tjänster, event och liknande. 3.8.4 Hur länge sparar vi dina uppgifter? Vi sparar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under tio år från att du senast anmälde dig till ett event eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för Historiska Hem tjänster. Väljer du att avanmäla dig från våra utskick kommer Historiska Hem att sluta skicka information för marknadsförings-ändamål och sedan hanteras ditt konto genom våra gallringsrutiner, dvs dina personuppgifter raderas alt. sparas enligt övriga paragrafer i denna policy. 3.9 Om du är kontaktperson hos någon av Historiska Hem leverantörer eller samarbetspartners  3.9.1 Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? Historiska Hem samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig om du är kontaktperson hos någon av våra leverantörer eller samarbetspartners: kontaktuppgifter, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer; och anställningsinformation, t.ex. arbetsgivare, arbetstitel och adress till arbetsplats. 3.9.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter? Historiska Hem behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: för att skicka underrättelser eller meddelanden till dig med anknytning till ett avtal mellan ditt bolag och Historiska Hem; för att i övrigt kunna fullgöra, upprätthålla och utföra våra skyldigheter enligt ett avtal med ditt bolag; för att diskutera eventuella framtida avtalsrelationer mellan ditt bolag och Historiska Hem; och för att förse dig med information om Historiska Hem produkter eller tjänster, eller för att bjuda in dig till aktiviteter eller event. 3.9.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på vårt berättigade intresse att (i tillämpliga delar): upprätthålla, underhålla och administrera en avtalsrelation som vi har med ditt bolag; upprätthålla samarbetet/partnerskapet med ditt bolag och diskutera eventuella framtida avtalsrelationer med ditt bolag; och marknadsföra, främja och informera om vår verksamhet, våra produkter, lösningar, tjänster, events och liknande. 3.9.4 Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Om ditt bolag har en avtalsrelation med oss kommer vi att spara dina personuppgifter till dess att avtalsrelationen med ditt bolag upphör. Vi kommer dock att fortsätta behandla dina personuppgifter (om dessa är angivna i avtalstexten) som en del av avtalstexten, så länge avtalet sparas för syftet att säkra Historiska Hem rättsliga intressen. 3.10 Om du sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening för en bostad eller fastighet som Historiska Hem förmedlar  3.10.1 Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? Historiska Hem behandlar följande personuppgifter om dig om du sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening för en bostad/fastighet som Historiska Hem förmedlar: namn; kontaktuppgifter; och information om din befattning i styrelsen, t.ex. ordförande. Personuppgifterna hämtas från offentliga register eller efter kontakt med aktuell bostadsrättsförening. 3.10.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter? Historiska Hem behandlar dina personuppgifter för ändamålet att vidareförmedla uppgifterna till intressenter som har frågor om bostadsrättsföreningen och köpare som ska ansöka om inträde i bostadsrättsföreningen. 3.10.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på berörda intressenters och köpares berättigade intresse av att få kontakt med företrädare för bostadsrättsföreningen för att kunna ställa frågor om föreningen och ansöka om medlemskap vid ett eventuellt förvärv av en bostadsrätt i bostadsrättsföreningen. 3.10.4 Hur länge sparar vi dina uppgifter? Dina personuppgifter sparas i tio år efter avslutad förmedling för att Historiska Hem ska kunna dokumentera försäljningsprocessen. 3.11 Om du skickar e-post till Historiska Hem  3.11.1 Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? Historiska Hem behandlar följande personuppgifter om dig om du kontaktar oss via e-mail: namn e-postadress eventuella andra personuppgifter som du lämnar i e-postmeddelandet till oss. 3.11.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter? Vi behandlar dina Personuppgifter i syfte att besvara ditt e-postmeddelande. 3.11.3 Rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter Behandlingen som genomförs enligt ovan baseras på Historiska Hem berättigade intresse av att besvara ditt e-postmeddelande och fortsätta kommunikationen med dig om du så önskar. 3.11.4 Hur länge sparar vi dina uppgifter? Personuppgifter i form av e-postmeddelanden gallras automatiskt efter tio år som en del av Historiska Hem interna rutiner. Om du har lämnat personuppgifter i e-postmeddelandet som vi inte har bett om och inte heller behöver så förbehåller vi oss rätten att radera hela e-postmeddelandet omedelbart. Om vår korrespondens leder till att du i stället omfattas av någon av övriga kategorier i denna Policy kommer vi att behandla och spara dina personuppgifter i enlighet med vad som sägs under relevant kategori.
4. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?
4.1 Historiska Hem kommer inte sälja eller låna ut dina personuppgifter till utomstående aktörer. Historiska Hem kan dock komma att dela dina personuppgifter med sådana samarbetspartners som vi engagerar för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Sådana samarbetspartners kan få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster åt oss i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt punkten 3 ovan, men de får aldrig använda dina personuppgifter för något annat ändamål. 4.2 Historiska Hem kommer inte föra över dina personuppgifter till något land utanför EU/EES. 4.3 Personuppgifter kan lämnas ut av Historiska Hem om det krävs enligt lag eller myndighetskrav eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna ta vara på våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.
5. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
5.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Historiska Hem har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 5.2 För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Historiska Hem sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan Historiska Hem komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över internet till våra servrar. Historiska Hem säkerhetsrutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.
6. DINA RÄTTIGHETER
Tillgång, ändringar och tillägg 6.1 Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få tillgång till dessa personuppgifter. Detta innebär att du kan begära ett så kallat registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Dessutom kan du alltid be oss att ändra eller uppdatera dina personuppgifter. Begränsning, radering och dataportabilitet 6.2 Under särskilda omständigheter (vilka framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) har du rätt att be Historiska Hem begränsa användningen av dina personuppgifter eller radera dina personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Invändningar 6.3 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Förfrågningar och klagomål 6.4 Tveka inte att kontakta Historiska Hem om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan (se kontaktinformation nedan under punkten 7). 6.5 Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter så får du gärna kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du rätt att inge eventuella klagomål angående Historiska Hem behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.
7. KONTAKTINFORMATION
Du kan kontakta oss genom att skicka brev till: Historiska Hem Sverige AB, Södermannagatan 35, 116 40 Stockholm, ringa oss på 08-21 23 00 eller maila oss på: info@historiskah