Type and press Enter.

DORPH & HÖÖG

ARKITEKT DORPH & HÖÖG personal

Nordens största byggnadsfirma, så kallades Dorph & Höög i början av 1900-talet. Det var inte att undra på då firman år 1908 signerade hela 55 av totalt 187 inlämnade byggnadslovsritningar! De två kollegorna slog sin samman 1897 och samarbetade fram till 1910, då Dorph lämnade firman. Tillsammans ritade de omkring 230 hyreshus, byggnader som än idag utgör ett viktigt inslag i stadsbilden.

Victor Dorph föddes i Karlstad 1862 och utbildade sig vid Chalmers Tekniska läroanstalt i Göteborg under åren 1883-1886. Han fortsatte sedan sina studier vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm 1887 och slutligen vid Konstakademien fram till år 1890. 1891 fick han anställning hos Agi Lindgren och blev involverad i bygget av det nya Operahuset vid Gustav Adolfs torg. 1895 startade han eget med kollegan Sam Kjellberg men de gick skilda vägar redan 1895.

ARKITEKT DORPH & HÖÖG gata

Anders Höög föddes 1862 och saknade formell arkitektutbildning men hade arbetat som murare sedan 1880-talet. Detta hindrade dock inte honom från att bli en skicklig planlösare som dessutom var bra på att skaffa uppdrag åt firman.

En stor del av de hus som Dorph & Höög ritade uppfördes i Vasastaden, mycket beroende på att byggnadsverksamheten var omfattande i denna del av Stockholm vid 1900-talets början. Många av dem hittar vi i Birkastan och dessa byggnader präglas av en enkel jugendstil med inslag av barock. Det är vackra byggnader som det är svårt att inte tycka om idag, men dåtidens kritiker var inte nådiga. Birkastilen, som arkitekturen i området lite föraktfull kallades, stod inte speciellt högt i kurs och i “Nyheter från byggnadsvärlden” står följande nedsättande ord: “denna nya, i husbyggnadsavseende sorgligt beryktade stadsdel har i särskilt hög grad blivit välsignad med byggnader i denna tråkiga och banala stil som sakna både stil och karaktär”.

ARKITEKT DORPH & HÖÖG fasad

På Hantverkargatan 22 på Kungsholmen står ett av stadens finaste hus från det tidiga 1900-talet, en ståtlig byggnad med tydliga drag av den jugend som präglade bebyggelsen i Prag och Wien. Dorph & Höög lyckades här alldeles förträffligt med sitt verk och det gjorde de även när de ritade Butterickshuset vid Drottninggatan några år senare. En byggnad av det mer uppseendeväckande slaget är S:t Erikspalatset som stod klart 1910. Det var då Sveriges högsta hus och betraktades som något av en “skyskrapare”. Denna byggnad ritades för övrigt av en av firmans medarbetare, Gunnar Morssing, som år 1910 övertog Dorphs roll i bolaget.

ARKITEKT DORPH & HÖÖG garbo

Under namnet Höög & Morssing fortsatte firman fram till 1930 då den lades ned. Under 1910-1920-talen ritade de närmare 150 byggnader och bland dem märks det nationalromantiskt betonade bostadshuset på Karlavägen 11 med en storslagen tegelfasad och luxuöst inredda våningar av det större formatet. Nämnas bör också Nybrogatan 14 som också den har en vacker tegelfasad med originellt utformade fönster på våning en trappa. Ytterligare ett exempel på Höög & Morssings arkitektur är de byggnader vid Sveavägen 45-53 som uppfördes i början av 1920-talet i tidstypisk klassicism. Efter 1930 ritade Gunnar Morssing några hus på egen hand men 1935 drog han sig tillbaka.

ARKITEKT DORPH & HÖÖG port