Type and press Enter.

ASPUDDEN

Ännu vid 1900-talets början var marken oexploaterad men i och med att Byggnads AB Manhem 1901 köpte Aspudden började nya planer för området att ta form. Fyra år senare köpte man till egendomen Jakobsdal och var då ägare till 52 hektar mark. Manhem hade bildats 1894 och hade som affärsidé att bygga hus med god standard åt mindre bemedlade. Under åren 1896-1897 hade Manhem uppfört ett stort komplex i kvarteret Tapeten på Hornsgatan 108-116 och nu stod Aspudden på tur.

1906 tog Per Olof Hallman fram en stadsplan i tidens anda med fristående hus i oregelbundna kvarter. Året därpå fick emellertid Manhem ny ledning och man beslutade sig för att bygga klassiska stenstadskvarter med små lägenheter, mestadels ett till två rum och kök men även enkelrum med kokmöjligheter. Kallvatten och zinkdiskbänk med avlopp fanns i köken, precis som skafferi. På gården stod torrdassen på rad och lägenheterna värmdes med kakelugnar. Manhems hus ritades i de flesta fall av arkitekten Albin Brag och de uppfördes under 1910-talet i jugendstil med nationalromantiska inslag.

Avståndet från stadens centrala delar till Aspudden uppfattades nog som längre vid 1900-talets början än man gör idag och för att området skulle bli mer attraktivt gick Manhem tillsammans med andra markägare i området och grundade 1909 AB Södra Förstadsbanan. Spårvägstrafiken från Hornstull ut mot Mälarhöjden startade 1911 och 1920 övertogs trafiken av Stockholms Spårvägar.

Vid Vanadislunden, i hörnet av Frejgatan och Tulegatan, uppfördes år 1900 ett kapell ritat av Erik Ulrich. Det var byggt i trä i form av en monteringsfärdig konstruktion och var avsett som ett temporärt kyrkorum under tiden som Stefanskyrkan uppfördes. ”Sällskapet för Främjandet av Kyrklig Själavård” ansåg att det behövdes ett kapell i Aspudden och 1904 flyttades byggnaden och invigdes på hösten samma år och går idag under namnet Sankt Sigfrids kyrka.

Avståndet från stadens centrala delar till Aspudden uppfattades nog som längre vid 1900-talets början än man gör idag och för att området skulle bli mer attraktivt gick Manhem tillsammans med andra markägare i området och grundade 1909 AB Södra Förstadsbanan. Spårvägstrafiken från Hornstull ut mot Mälarhöjden startade 1911 och 1920 övertogs trafiken av Stockholms Spårvägar.

Vid Vanadislunden, i hörnet av Frejgatan och Tulegatan, uppfördes år 1900 ett kapell ritat av Erik Ulrich. Det var byggt i trä i form av en monteringsfärdig konstruktion och var avsett som ett temporärt kyrkorum under tiden som Stefanskyrkan uppfördes. ”Sällskapet för Främjandet av Kyrklig Själavård” ansåg att det behövdes ett kapell i Aspudden och 1904 flyttades byggnaden och invigdes på hösten samma år och går idag under namnet Sankt Sigfrids kyrka.