Type and press Enter.

Array
(
  [Bostadstyp] => Bostadsrätt
  [Adress] => Ringvägen 129A, 5 tr
  [Område] => Södermalm
  [Våning] => 5 av 6, hiss finns
  [Rum] => 2 rum och kök
  [Area] => 48 kvm
Förvaltarens information [Tomtareal] => [Avgift] => 1 831 kr/mån )

Ringvägen 129A

RENOVERINGSCHANS - 1920-TALSLÄGENHET MED BALKONG HÖGST UPP I HUSET

Text: Murén Foto & Styling: Copparstad

Denna bostad är såld

Ansvarig mäklare

Markus Elias
VD & Reg Fastighetsmäklare

Fakta

Bostadstyp
Bostadsrätt
Adress
Ringvägen 129A, 5 tr
Område
Södermalm
Våning
5 av 6, hiss finns
Rum
2 rum och kök
Area
48 kvm
Förvaltarens information
Avgift
1 831 kr/mån

ARKITEKTUR TJUGOTALSKLASSICISM

Läs mer om arkitekturen som formade huset

Arkitekturen

Arkitekt: Svante Dyhlén 1927-29

Huset på tomten Kolonnen 3 ritades av arkitekt Svante Dyhlén år 1926 och stod färdig två år senare. Då flyttade arkitekten själv in i huset, vilket kanske tyder på att han var lite extra nöjd med sitt verk. Det är en tidstypisk 1920-talsbyggnad med spröjsade fönster med tre glas i varje båge. Fasaden på våningsplanen är slammad, dvs putsad med så tunn puts att tegelstrukturen syns igenom. Fastigheten består av ett gathus i sex våningar och en gårdsflygel i fem våningar. Fastigheten är grönklassad i Stockholms stads kulturhistoriska klassificering, vilket innebär att byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller miljömässig synpunkt.

FÖRENINGEN

Brf Kolonnen 3

Allmänt om föreningen

Brf Kolonnen 3 (Org.nr 716417-9132) är en äkta förening som äger fastigheten Kolonnen 3 (förvärvades redan 1982). Fastigheten består av ett flerbostadshus på adress Ringvägen 129. Fastigheten byggdes 1928 och har värdeår 1940. Den totala byggnadsytan uppgår till 3136kvm. 39 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt samt 3 bostäder med hyresrätt samt 6 uthyrda lokaler, vilket ger mycket goda intäkter. Eftersom föreningen äger sin egen mark påverkas man inte av eventuellt höjda tomträttsavgälder.

Renoveringar i urval

2022 Nya entrédörrar till Tobaken och Frisör 2000, åtgärder OVK, montering av fönster ventiler i gatuhuset, ny ramp entré, tätning av krön-mur p.g.a. vattenläckage in till Kina Li, målning av fönsterbågar (gatuhuset) sker i aug, service på nöd-ljus armaturer, nya brandsläckare, byte av rens-rör vinden gatuhuset (aug), putsning av fasad mot gatan (aug), renovering cykelskjul (aug-sep)

2021 Nya möbler innergård

2020 Ny dörr China Li och renovering av styrelserum + nya möbler och tapet styrelserum, renovering av entrédörr till fastigheten.

2019 Radonmätare har placerats ut.

2018 De sista balkongerna mot gården färdigställdes.

2017 Balkonger mot gården byggdes.

2014 Utvändig målning av fönster mot gården.

Byte av kablar och elinstallationer i trapphusen (bland annat till belysning)

Plantering av träd och krukor till gården.

2013 El-stammar har bytts ut mot 3-fas till samtliga lägenheter.

Installation av fastighetsnät för fiberbredband.

Akut stambyte i gårdshuset.

Injustering av värmen utförd.

2012 Fiberdragning till fastigheten.

Underhållsbesiktning av fastigheten.

Plåtinklädnad av mur till angränsande fastigheter, Kolonnen 10 och 11.

Nya sopkärl har införskaffats.

Ett antal medlemmar har installerat säkerhetsdörrar.

Samtliga stammar i huset har spolats.

Tak säkerheten har kompletterats.

OVK-besiktning genomfördes (obligatorisk ventilationskontroll).

Servisledningen (ingående el till fastigheten) och el-centraler i källaren utbytta.

2010 Omgörning av hemsidan.

Två medlemmar uppförde kungs-balkonger.

Byte av el-central hos hyresgäst.

2009 Arbetena med gården har slutförts så när som angränsande mur med staket mot tre grannfastigheter.

Ny nödutgång har byggts och 1-2 uteplatser anlagts.

Källarlokalen har fått ny ventilation, el och brandskydd med nödbelysning och bland annat ny utrymningsdörr samt ny port enligt brandsäkerhetsbestämmelser.

Förstärkt inbrottsskydd och bättre stängningsanordningar mot gård och gata.

Energideklaration har gjorts.

Reglercentralens inställning för värme har justerats.

En stam i gårdshuset har bytts samt har smärre läckor i källaren åtgärdats.

Anslagstavlorna i entrén har renoverats.

Genomgång och fördelning av vindskontor.

2008 Ombyggnation av innergård (för att byta rostiga balkar, det vill säga en helrenovering av gården, där både under- och ytskikt blir nytt) har påbörjats.

Renovering av källarlokalen.

2005 Förhöjd radonhalt i en lgh har åtgärdats.

Fjärrvärme har installerats.

Samtliga termostater har bytts ut.

Två rökkanaler har renoverats.

Ny tvättmaskin och ny torktumlare.

Hemsida lanserades, byggd kring kunskaps- och dokumentbank för styrelsen.

2004 Värmeslingan på taket har lagats.

Nya trädgårdsmöbler.

Radonmätare har placerats ut.

En medlemspärm har tagits fram och distribuerats.

Två köksstammar har rensats.

Ny tvättmaskin och reparerat torkskåp.

2003 Balkongdörrarna har renoverats.

Gården inreddes.

Trapphusen har målats.

Gårdsbrunnarna har tätats.

2002 Brandvarnare har installerats i samtliga lägenhet.

2001 Besiktning och åtgärd av gasläckor.

Porten har renoverats.

El har sanerats på vind och i källare.

Stambyte av köksstam för lägenhet 7, 8 och 12 samt wc-stam för lägenhet 30.

Bullerdämpande fönster har installerats mot gatan.

2000 De administrativa rutinerna som hittills skötts av en styrelsemedlem och en bokföringsfirma, ersattes av extern förvaltning (ÖBF).

1999 Målning samt tätning av gårdsfönstren.

OVK-besiktning genomfördes (obligatorisk ventilationskontroll).

1998 Golvslipning i hyreslägenhet.

Specialbehandling av golv i entré och trapphus.

Tak och dörrar i entrén samt balkongdörrar i trapphusen målades.

Ledstångsräcken i trapphus sattes fast.

Ny reglercentral till värmepannorna.

Ny brännare till en värmepanna.

1997 Kabel-tv installerades.

Frånluftkanaler isolerades på vinden.

Lägenhetstak åtgärdades efter vattenskada.

VVC (varmvattencirkulation) har installerats.

1996 Målning av yttertaken.

Byte av kallvattenledningar i källaren.

380 volts eluttag installerades på vinden och i källaren.

Hissarna åtgärdades efter besiktning.

Hyreslägenhet 34 renoverades med ommålning, nya elledningar samt om dragning av gasledning.

Trädgårdsmöbler införskaffades.

1994 Fönsterrenovering i gathuset.

1993 Total renovering av en hyreslägenhet samt begränsad renovering av en annan.

Samtidigt byttes wc-stammarna.

1992 Vattenskada i gathuset åtgärdades.

Låscylindrarna i ytterdörrarna har bytts och nya nycklar delats ut.

Gårdens asfaltbeläggning har förbättrats.

Nio lägenhet i gårdshuset har fått köksstammarna bytta.

Två stuprör har bytts ut.

1991 Stambyte i gathuset.

Hyresrätten lägenhet 17 har renoverats.

Sammanträdesrum har iordningställts i källaren.

Hängränna och stuprör har försetts med el slingor.

Gas servis- och vatten servisledning från gatan har utbytts.

Hisskorgen gathuset har renoverats.

1989 Installering av ny matarkabel för elen samt ny huvudsäkring.

Gamla källarförråd revs.

Rep av en värmepanna.

De utbytta affärsentrédörrarna målades.

Felsökning och rep av port telefon anläggningen.

Hissar och hiss rum åtgärdades enligt besiktningsprotokoll.

Mindre lägenhet byggdes om och såldes.

En avlopps stam byttes i gårdshuset.

Blommor införskaffades till tvättstugan.

Ny injustering av radiatorer genomfördes.1988Ny vattenmätare.

Fläktbyte i soprummet.

Tak ras skyltar införskaffades.

Två mindre stamläckor åtgärdades.

Tätning av trasiga ventilationskanaler på vind.

Igensättning på utsidan av den så kallade Stockholmsventilationen.

Flytt av cirkulationspump från returledning till framledning.

Nya dörrpartier med isolerrutor till butikerna.

Nya blomsterarrangemang till entrén.

1987 Snabb-tätning av gården.

Ett helt stambyte i gårdshuset. Två äldre avlopp ersattes med ett större.

Ytterligare en köksstam på 3, 4 och 5 tr gathuset byttes pga läckage.

Injustering av värmen fortsätter.

Införskaffande av trädgårdsmöbler och blomsterplantering.

1986 Ny lampa med solcell i entrén.

Samtliga trappräcken med fästen i gårds- och gatuhus åtgärdades.

Ny hissvajer med skena monterades i gatuhuset.

Blomkrukor, blomlampor och bänkar installerades.

Svängdörrar justerades och målades, samt hissgrind.

Gårdsdörrar justerades.

Reparationer hos hyresgäster genomfördes.

Stambyten fortsätter.

En omfattande injustering av värmen pågår.

1985 Soprummet färdigställdes, med ventilationstrumma och fläkt.

Belysning på vindar färdigställdes.

Entrédörren i ek installerades.

Delar av porttelefonanläggningen byttes.

Restaurering av gårdsuppgång med tak- och väggdekorationer och ådrade dörrar färdigställdes.

Nya elledningar och lampor installerades i gårdsuppgång.

Samtliga fick sina beställda namnskyltar i mässing uppsatta.

Samtliga som beställt ugnslackering av brevlådeinkast fick dem monterade.

Det första stambytet av en avlopps- ,en kall- och en varmvattenstam gjordes i gårdshuset.

Brandsläckare insattes på vindar och i källare.

En olycka i pannrummet med stora sotskador i några av affärerna åtgärdades.

1984 Entrédörren till verkstad för restaurering.

Restaurering av gårdsuppgång och hisskorgar.

Portkodlås enligt postens direktiv har installerats.

1983 Byte, trimning av oljebrännare. Översyn rökgastemp. Byte motor på oljepanna.

Översyn hissar.

1982 Putsning av hela fasaden.

Ny energifasad på gårdshusets gavel.

Nytt plåttak. Nya stuprör, takrännor och fönsterbleck.

Målning av fönstren.

Balkonggolven har renoverats.

För att läsa mer om fastighetens underhåll se föreningens mycket informativa hemsida. www.kolonnen3.se.

Kommande renoveringar:

Endast mindre renoveringar så som fortsatt fönstermålning, ventilation etc. Det finns inga beslut som större framtida renoveringar men stambyte och fasad kan bli aktuellt inom fem år.

Ekonomi

Föreningen har ett bra kassaflöde med goda intäkter från lokaler. Belåningsgraden är låg med endast 4 565 kr lån/kvm bostadsyta, totalt 9,4 msek i lån. Det finns inge beslut på att höja månadsavgiften enligt brf (30/9-22).

Överlåtelseavgift

Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras säljaren en överlåtelseavgift på ca 1 232 kr. Pantsättningsavgift debiteras köparen på ca 493 kr.

Trappstädning

Föreningen har anlitat städfirma för detta så det är inget de boende själva behöver sköta.

Gemensamma utrymmen

I föreningen finns en grönskande gård med grillar och utemöbler. Dessutom finns en tvättstuga med två tvättmaskiner, centrifug, mangel, torktumlare och stort torkskåp.

Bredband och Kabel-TV

Fiber finns via Bredband 2. 100/100 mbit/s kostar 159kr/mån och 1000/1000 mbit/s kostar 358 kr/mån.

Kabel-tv från ComHem. Analoga grundutbudet ingår i månadsavgiften.

Ägande

Föreningen tillåter delat ägande. Juridisk person godkänns ej som medlem i föreningen.

Kontroll

Uppgifter som är av särskild vikt för köparen bör kontrolleras med föreningen. Uppgifterna är kontrollerade med ordförande.

OMRÅDET

På denna adress bor du nära både SoFo och Skanstull och behöver inte sakna något. Mitt i smeten med ett tryggt folkliv men också nära till grönska och vatten, med Blecktornsparkerna, Vita Bergen, Eriksdalsområdet och promenadstråk längs Hammarby sjö och Årstaviken. Läget är levande, centralt och nära till kommunikationer, shopping, service och matställen. I de närmaste kvarteren på Ringvägen finns många trevliga restauranger som Falloumi, Shaka Shaka och Reggev Hummus.