STADSVANDRING I VASASTAN

Norra Vasastaden och Röda Bergen.

Datum: Lördag 14/4
Tid: kl 11-13
Start: Odenplan
Mål: Röda Bergen

Norra Tivoli, Hamburgerbryggeriet och Borgerskapets änkehus låg alla norr om Karlbergsvägen och här uppfördes i början av 1900-talet en mängd bostadshus i klassisk stenstadsmiljö som kännetecknas av jugendtidens vackra fasader. I höjd med Vanadisplan skiftade dock idealen och här ligger Röda Bergen, en av 1920-talets verkliga oaser som med sina låga hus och slingrande gator ger en god bild av den nya tidens ideal och dessutom är klädd i nyklassicistisk skrud.

Välkommen.

STADSVANDRING PÅ ÖSTERMALM

Från Stockholms arbetarhem till Östermalms Villastad.

Datum: Lördag 21/4
Tid: kl 11-13
Start: Nybrogatan, T-Stadion, uppgång Nybrogatan
Mål: Östermalms Villastad

Östermalm var kontrasternas stadsdel med palatslika bostadshus och trånga bakgårdar. Norr om Humlegården uppfördes en elegant Villastad och vid Sibyllegatan byggde Stockholms arbetarehem sitt första hus. Som om inte det vore nog uppfördes Stockholms första kollektivhus, Hemgården,  på den tomt där det Brandelska sockerbruket tidigare huserat.

Välkommen.