FULLBOKAT - STADSVANDRING I MIDSOMMARKRANSEN

Datum: Lördag 26/5
Tid: kl 11-13
Start: Midsommarkransens tunnelbana uppgång Tegelbruksvägen

Midsommarkransen hör till Stockholms första förstäder. År 1900 köptes området av Fastighets AB Tellus som planerade att stycka av villatomter och sälja dem. Företaget gick emellertid i konkurs och köptes av Olof Achberg och hans bolag Nyborgs AB som kom att exploatera området. Stadsplanen togs fram av Per Olof Hallman och runt 1910 stod de första husen färdiga. När första världskriget bröt ut avstannade byggnadsverksamheten och det dröjde in på 1930-talet innan den återupptogs. Vid Tellusborgsvägen, på gränsen till Västberga, låg under många år en mängd industrier. Här fanns bl.a. en flygplansfabrik, ett bryggeri och Radiusfabriken. Många av byggnaderna är bevarade in i våra dagar och de bär på en intressant historia.

Välkommen.

Fullbokat - STADSVANDRING I ASPUDDEN

Datum: Lördag 2/6
Tid: kl 11-13
Start: Aspuddens t-bana

Ute i Aspudden låg en gång i tiden två torp, Lilla och Stora Aspudden. 1901 köpte Manhemsbolaget in marken och 4 år senare tillkom den intilliggande egendomen Jakobsdal. Det kom dock att dröja några år innan området bebyggas bebyggas och det var först 1910 som de första tomterna såldes. Många hus byggdes av Manhem själva, andra av privata byggherrar. För att underlätta kommunikationerna in till staden grundades Södra förstadsbanan som bedrev spårvagnstrafik. I samband med första världskrigets utbrott avstannade dock byggnadsverksamheten för att återupptas p 1930-talet. Det kom dock att dröja fram 1940-talet innan nästa expansiva fas i Aspuddens historia inleddes och då byggde bl.a. HSB mängder av bostadshus. På 1970-talet var de äldsta husen rivningshotade, men de räddades och idag är Aspudden en av Stockholms äldsta och trivsammaste förstäder.