Föreläsningar

Funkis i Söderort - Grön Linje

1935 drog byggnadsverksamheten i Hammarbyhöjden igång och det var startskottet för en nya era inom bostadsbyggandet i södra Stockholm. Under följande decennier uppfördes både smalhus och punkthus i en aldrig sinande ström och i allt större skala. Vid den här tiden hade funktionalismen slagit igenom och den nya arkitekturen präglade i stor utsträckning de nya förorter som växte fram. Tiden präglades också av ett stort socialt intresse, vilket bland annat resulterade i barnrikehus, bovaneundersökningar och Hemmens forskningsinstitut som ägnade sig åt köksplanering. Föreläsningen kommer att handla om allt detta och vi kommer också studera ett antal olika bostadshus i detalj för att se hur standard och arkitektur förändrades genom åren.

Datum: Måndag 29:e april
Tid: 19:30
Plats: Årsta Folkets Hus
Föreläsare: Bebyggelseantikvarie Gustav Bergström.

Köp biljett

Kungsholmen

Under många år gjorde företag som Bolinders och Separator att Kungsholmen i mångt och mycket var en utpräglad arbetarstadsdel. Vid Kungsholmstorg och senare också Norr Mälarstrand växte en förhållandevis påkostad bebyggelse upp och ön kom allt eftersom att ändra karaktär. I början av 1930-talet kom turen till öns västra delar och då uppfördes bebyggelsen i Fredhäll och Kristineberg. Föreläsningen kommer att behandla Kungsholmens historia med tyngdpunkt på bostadsbyggande och arkitektur, från 1880-talets nyrenässans till 1960-talets modernism vid tidningskvarteren. Vi kommer också att titta närmare på ett antal hus från skilda decennier och se hur bostädernas planering och tekniska utrustning varierat genom åren.

Datum: Måndag 20:e Maj
Tid: 18:30
Plats: Filmhuset Bio Victor
Föreläsare: Bebyggelseantikvarie Gustav Bergström.

Köp biljett

Kökets historia

De svenska köken har genomgått en oerhörd utveckling från mitten av 1800-talet fram till idag. Tidigare fanns varken vatten eller avlopp och maten lagades över en öppen härd. Sedan kom vedspisen, kallvattnet, gasen, elektriciteten och så småningom faciliteter som kylskåp, rostfria diskbänkar och varmvatten. Länge hörde köken också samman med serveringsrum, jungfrukammare och matsal och i dessa utrymmen härskade ej sällan hembiträden och kokerskor, åtminstone i mer burgna hem. Från och med 1930-talet blev köken allt mer demokratiska och serveringsrum och hembiträden allt ovanligare. I mitten av 1940-talet startades Hemmens forskningsinstitut och 1950 fastslogs den svenska köksstandarden. Om detta och om tidstypiska kök från ungefär 1900 fram till 1960-talet handlar denna föreläsning.

Datum: Torsdag 19 sep
Tid: 18:30
Plats: Filmhuset Bio Victor.
Föreläsare: Bebyggelseantikvarie Gustav Bergström.

Köp biljett

Vasastan

Föreläsningen kommer framförallt att behandla den bebyggelse som växte fram under 1800-talets sista decennier och 1900-talets första, men även den stadsdel som försvann i samband därmed kommer att presenteras. Vi kommer att titta närmare på ett antal bostadshus och se hur de är disponerade och hur finesser som badrum, wc och centralvärme allt eftersom infördes i husen. Dessutom avhandlas arkitekturens utveckling och förändrade stadsplaneideal.

Datum: Torsdag 17:e Oktober
Tid: 18:30
Plats: Filmhuset Bio Victor
Föreläsare: Bebyggelseantikvarie Gustav Bergström.

Köp biljett