arkitektur

Genom åren har olika stilar dominerat byggandet i Stockholm. Alla med egen identitet och unikt uttryck. Stockholms historiska bebyggelse är i stort bevarad, mycket beroende på att staden undsluppit förstöring genom krig, som drabbat så många andra städer i Europa.

sekelskiftesstil

Under första hälften av 1800-talet var de ledande arkitekterna i Europa starkt inspirerade av renässansens arkitektur. Den visades upp och spreds genom de mycket inflytelserika och välbesökta världsutställningarna som anordnades i de största huvudstäderna.

Läs mer

Jugend

Vid slutet av 1890-talet hade de historiserande nystilarna varit rådande under ett halvt århundrade. Kritiken mot dessa stilar tilltog alltmer, och en motreaktion till denna ”bakåtsträvande” arkitektur föddes.

Läs mer

TJUGOTALSKLASSICISM

På 1920-talet började även enklare lägenheter att utrustas med badrum. Därtill byggdes köken så pass funktionella att de, med endast mindre moderniseringar, uppfyller dagens behov.

Läs mer

Funkis

På kontinenten hade den modernistiska arkitekturen växt fram redan på 1920-talet. En av de ledande arkitekterna var Le Corbusier.

Läs mer

40-TALET

1940-talet är ett speciellt årtionde. Det utgör länken mellan 1930- och 1950-talen och präglas till stor del av Andra världskrigets umbäranden när inte bara mat och bensin ransonerades, utan även betong och stål.

Läs mer

1950-1965

Det hände mycket på 1950-talet som påverkar bostadsbyggandet. Under 1940-talet inrättas Byggstandardiseringen och arbetet med en enhetlig standard för byggvaror, till exempel fönster, dörrar och kök påbörjas.

Läs mer